Author: Vladimir Dikić

Ciklon ”Glorija” najavljuje kraj žarkog leta!

Usled spuštanja hladnog vazduha sa severa Evrope preko Alpa tokom noći  na severu Jadrana očekuje se ciklogeneza, odnosno ”rađanje” novog ciklona kome smo ovog puta dali ime ”Glorija”. Ciklon je već počeo svoje delovanje...