Lake-effect snow – ”mašina” za sneg

Poslednjih dana često možemo u medijima čuti o ovoj pojavi koja nije karakteristična za naše predele, pa se malo zna o ovoj nesvakidašnjoj pojavi.

9692aa7c-72ca-4243-834b-621a2574cc74-1020x680

Najpoznatije područje u kome se javlja ova pojave jesu Velika jezera između Kanade i Sjedinjenih Američkih Država, na severu Japana, ali je moguća i u drugim delovima sveta. Lake-effect snow  obično se javlja u kasnu jesen ili ranu zimu  kada suv, hladan polarni vazduh koji se kreće sa severa i severozapada pređe preko velike vodene površine koja je puno toplija u odnosu na spoljnu sredinu. Pod tim uslovima topao, vlažan vazduh sa površine jezera se podiže, tj. dolazi do konvekcije i na određenoj visini se kondenzuje, pretvara u oblak, vodena para se smrzava, kristalizuje i kada dođe do zasićenja pada na tlo. Da bi do svega ovoga došlo pored razlike u temperaturi potrebna je i brzina vetra koja prelazi preko vode od najmanje 5 m/s, i da vodena površina ima dužinu od preko 80km.

eoearth.org

lakeffect2

weatheronline.co.uk

To se uvek dešava nizvodno od vodene površine, odnosno istočno i jugoistočno od nje. Karakteristično je da novonastali oblaci ne prelaze debljinu od 4km i zahvataju malu površinu u kojou izručuju ogromne količine snega i do 15cm po satu. Pored snega moguća je i pojava grmljavine. Kada je temperatura vodene površine približna 0 C ovaj efekat izostaje. Već smo napisali da se ovaj efekat javlja u kasnu jesen i ranu zimu. U Evropi ovaj efekat se javlja u Skandinaviji.

Slike iz zavejanog grada Buffalo

47f60d03-12c3-4ddf-823e-0c431cc165c2-1020x690

01e116c9-da1e-4ba7-ade1-f089de7a2c06-1020x737

15da3d34-2adc-4918-a2e4-4df70e658d68-1020x680

You may also like...